Poslání

Posláním STATION 17 NZDM Prevent je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých z Blatenského regionu, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy.

Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a informace v zařízení které je také místem, kde lze trávit čas a je alternativou k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy jako jsou bary, hospody, ulice.

Cílem služby je odvrátit cílovou skupinu od rizikového životního stylu a zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již vyskytlo.