Cíle

Cíle směrem k uživatelům služby STATION 17 NZDM Prevent jsou:

 • předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení u cílově skupiny 
 • vytvořit bezpečný prostor pro trávení času a řešení aktuálních problémů 
 • podporovat zvládání obtížných životních situací 
 • snížení rizik vyplývajících z konfliktních sociálních situací, životního stylu a rizikového chování 
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností 
 • podpora začlenění do komunity vrstevníků i společnosti a zapojení do dění místní komunity 
 • zlepšení orientace v sociálním prostředí 
 • vytvořit podmínky k řešení nepříznivé situace klienta
 • vytvořit bezpečné místo kde lze trávit volný čas
 • poskytnout prostor pro osobní kreativní vyjádření

Cíle směrem k institucím a společnosti jsou:

 • být partnerem institucím organizacím zabývajících se prevencí rizikového chování u mládeže 
 • podílet se na spolupráci s místní komunitou na projektech a plánování strategie směřujících ke snížení ohrožení mládeže a mladých dospělých na Blatensku sociálně nežádoucími jevy a sociálním vyloučením.